Initiativer med rekruttering av folk med rusbakgrunn

Det er flere initiativer som jobber med å rekruttere folk med rusbakgrunn inn i arbeidslivet.

Vi viser her en oversikt over de selskapene vi kjenner i Norge, som rapporterer medarbeidere med rusbakgrunn.

Oppdatert: 23.04.2021

Selskap / initiativ Kommune/Sted Antall
Medarbeiderne Oslo 35
Spiring.no Oslo 1
Totalt 36

Om dere ønsker å rapportere inn at dere inkluderer og har medarbeidere med rusbakgrunn, ta gjerne kontakt med oss på [email protected].

FACEBOOK