Ida Patel Hellum, co-founder i Vindskift

Intervju med Ida Patel Hellum - Vindskift

Ida Patel Hellum er co-founder i Vindskift. En frivillig interesseforening som tar med ungdom som ikke har hatt muligheten ut på seiltur. Vi jobber med integrering gjennom seilsporten. Slagordet deres er: Hjerterom på havet - et inkluderende samfunn.

02.04.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Vi jobber med inkludering, integrering og rekruttering til seilsporten. Vi har sett et tydelig behov for mer mangfold, inkludering og lavterskel tilnærming inn til seilsporten. Vindskift er en frivillig interesseorganisasjon og har vært drevet av personlig engasjement og den idealistiske verdien om et ønske om å bidra positivt til samfunnet. Gründerne bak Vindskift har vokst opp i Oslo og drevet med seiling fra en ung alder. Denne kunnskapen og gleden ville de dele med ungdom som ikke har hatt tilgang til de samme ressursene og aktivitetene.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vindskift er et bindeledd mellom frivillige seilbåteiere, seilere og grupper av ungdom i en sårbar situasjon som ikke har hatt tilgang til seiling. Vi organiserer en plattform hvor ungdomsgrupper får muligheten til en ny og annerledes seilopplevelse. Båteierne er skippere på sin egen båt. I tillegg er det frivillige instruktører med i hver båt som skal bidra til gjennomføringen av hver enkelt tur.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi har vært så heldige og fått hjelp av ulike stiftelser og foreninger. Dette setter vi enormt pris på. En liste over våre ulike givere finner du på vår nettside.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi har funnet ulike ildsjeler i andre seilforeninger som har ønsket å organisere Vindskift-turer. Vi har produsert en håndbok som beskriver et Vindskift-arrangement fra a-å. Når vi skalerer deler vi ut denne håndboken til ildsjelene i de ulike byene. Ildsjelene kontakter ungdom og frivillige med assistanse fra oss. Det har resultert i noen veldig fine turer rundt om i landet og det planlegges for nye i de samme seilforeningene.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi måler den blant annet etter hvor mange som ønsker å melde seg på nybegynner og videregående seilkursene vi tilbyr i samarbeid med KNS.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

At de som arbeider i organisasjonen må få god informasjon om samfunnsansvaret slik at de kan motiveres til å bli engasjert.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Vindskift :).

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

En enda større nasjonal dugnadsånd for integrering.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

En fallgruve kan jo være at man lar seg bli styrt mer av kapitalske krefter enn av det sosiale/idealistiske.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ha det gøy i prosessen, ta vare på hverandre og hold fast ved de idealistiske visjonene.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

nyheter 2021 0910.mentalhelseungdom Mental Helse Ungdom jobber for å ivareta innbyggernes psykiske helse.
Barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.
nyheter 2021 0903.movingmamas Moving Mamas skaper muligheter for og med innvandrerkvinner.
Oppretter og drifter økonomisk bærekraftige arbeidsplasser.
nyheter 2021 0827.nomkus Norges Multikulturelle Senter ønsker å vise frem den positive siden av mangfold.
De jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse.