Torhild Stimo, daglig leder for Fontenehus Norge

Intervju med Torhild Stimo - Fontenehus Norge

Torhild Stimo er daglig leder for Fontenehus Norge, en samarbeidsorganisasjonen for norsk fontenehus. Hun er ergoterapeut og har 12 års praksis som medarbeider ved Fontenehuset i Oslo, og begynte i Fontenehus Norge som rådgiver i 2013. Torhild har tidligere erfaring fra arbeid innen rus og psykiatri.

30.07.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

Foto: Martin-Philip Fjellanger

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Vi hjelper mennesker som sliter psykisk til å inkludere seg i studie-, arbeids- og samfunnsliv. Vi jobber også for å bidra til kvalitet og trygge økonomiske rammer i eksisterende fontenehus, og fontenehus under etablering.

Fontenehus er en arena hvor mennesker med psykiske helseutfordringer får tilgang på et arbeidsfellesskap som bygger selvtillit, skaper muligheter og legger forholdene til rette for at medlemmer blir inkludert i et større sosialt fellesskap og får nye muligheter til å komme videre i livet med utdanning og jobb.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

På fontenehus er arbeid både en metode og et mål.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Driften av fontenehus finansieres dels av staten (gjennom en statlig tilskuddsordning organisert av Helsedirektoratet) og hjemkommune (gjennom årlige driftstilskudd). Fontenehus mottar også tilskudd fra stiftelser, enkeltpersoner og foreninger.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Fontenehus Norge har systematisk arbeidet for å øke rammene på den statlige tilskuddsordningen som i 2013 var på 10 millioner kroner og i 2021 er på 60 millioner kroner. I samme periode har antall fontenehus økt fra 8 til 20. De kommunale tilskuddene til tidlig etablerte fontenehus har også økt i samme periode

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Årlig gjennomføres det to medlemsundersøkelser. En medlemstilfredshetsundersøkelse blant aktive medlemmer og en arbeids og studieundersøkelse blant alle medlemmer som brukte fontenehuset, mye eller lite, i fjoråret. Disse tallene bruker vi aktivt og ser at de interesserer politikere, media og beslutningstakere.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Velg å gjør noe som har reell effekt. Gjerne noe i lokalsamfunnet.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Vårt inntrykk er at bevisstheten omkring bedrifters samfunnsansvar har blitt større, grundigere og mer troverdig de siste årene. Når store aktører som Ferd Sosiale Entreprenører bruker såpass store ressurser på sine sosiale entreprenørskap, og fontenehusene opplever en vekst fra 5 til 60 millioner i bevilgninger ila sju år, tyder det på at feltet tas på alvor og ansees som verdifullt.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Vi håper at stadig flere bedrifter vil påta seg et ansvar med, og se verdien av, å støtte sosiale entreprenører som skaper nye muligheter for arbeidsinkludering og selv ta grep som gjør det mulig for mennesker med hull i CVen å få seg en vanlig jobb, stor eller liten.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

At man blir sittende og snakke om hvorfor noe er viktig å endre, istedenfor å komme i gang med selve planleggingen og arbeidet. At energien brukes på ting som ikke virker, og at man gaper over for mye om gangen.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Knytt til dere betydningsfull kompetanse og erfaring feks i styret og blant de frivillige dere bruker. Med andre ord: Vilje er ikke nok, et varmt hjerte er ikke nok. Hva kan den enkelte faktisk utgjøre?

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

FACEBOOK