Oskar Blakstad, daglig leder i Assistert Selvhjelp AS

Intervju med Oskar Blakstad - Assistert Selvhjelp AS

Oskar Blakstad er daglig leder og psykolog i Assistert Selvhjelp AS. De lager digitale verktøy som brukes i behandling av psykiske lidelser.

12.02.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Våre verktøy involverer brukere mer i egen bedring og gir mer støtte til å gjennomføre nyttige aktiviteter mellom timene i helsevesenet. Økt egendeltagelse i behandling av psykiske lidelser og økt egenaktivitet mellom timene gir tidligere helsegevinst for individet, effektiviserer helsetjenesten slik at helsetjenesten kan gi tilbud til flere og dermed sparer samfunnet for store kostnader.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi bruker en smidig metodikk der vi på den ene siden har langsiktige og overordnede mål, men samtidig fokuserer arbeidet vårt på små deler i noe som kalles "minimal viable change". Vi lager sjelden store planer med lange utviklingsløp, men tilpasser mye av det vi lager etter tilbakemeldinger fra brukere ved hjelp av små og raske endringer som forbedrer verktøyene.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Hoveddelen av våre inntekter kommer fra helsetjenester.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Verktøyene sprer seg mest ved hjelp av anbefalinger av folk som allerede bruker det.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi har både interne målinger basert på svar fra brukere om utvikling, kvalitative målinger og tilbakemeldinger (ofte undervurdert) og er med i pågående og planlagte forskningsprosjekter.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

At man mener det på ekte, er forankret i ledelsen og er villig til å ta konsekvensen av valget.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Jeg håper alle selskaper tar mer samfunnsansvar og blir kikket mer i kortene slik at forbrukere vet mer om hvilke selskaper som er etiske, bærekraftige og tar sosialt ansvar. Det kunne ha vært en slags svanemerking slik at det ble lettere for forbrukere å finne ut om selskapet de kjøper av er sosialt "bra" f.eks.?

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Man bruker ofte tid og ressurser i starten på å løse for store deler samtidig. I begynnelsen handler det om å bruke minst mulig tid og ressurser og prøve å søke etter en modell som kan fungere og gi inntekter.

Altfor mange tror at det er lurt å begynne å bygge grunnmuren i det som skal bli den varige løsningen først. Men man vil sannsynligvis bytte grunnmur, system og verktøy flere ganger hvis man lykkes. Derfor er det viktigere å finne og "bevise" modellen, mer enn å ha riktig grunnmur fra begynnelsen av.

Ikke søk etter investor. Utrolig mange bruker tiden sin på dette, men det er vanskelig, og posisjonen man får tidlig gir mange ulemper. Bruk heller tiden på å finne en modell som gir deg ressurser.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ikke start med å løse hele problemet, men begynn med å fokusere på en liten del av det man ønsker å løse. Det er mye lettere å lære og tilpasse hvis man får noe fort ut til de som skal bruke det enn å få ut hele potensialet av ideen man har.

Takk for intervjuet

Andre intervjuer

FACEBOOK