Intervju: Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom jobber for å ivareta innbyggernes psykiske helse.

Barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

Fri 10 Sep 2021

Intervju: Moving Mamas AS

Moving Mamas skaper muligheter for og med innvandrerkvinner.

Oppretter og drifter økonomisk bærekraftige arbeidsplasser.

Fri 03 Sep 2021

Intervju: Norges Multikulturelle Senter AS (Nomkus)

Norges Multikulturelle Senter ønsker å vise frem den positive siden av mangfold.

De jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse.

Fri 27 Aug 2021

Intervju: Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen bekjemper fattigdom.

De gir barn og ungdom i noen av verdens fattigste land utdanning og jobbmuligheter.

Fri 20 Aug 2021

Intervju: Spiring

Spiring.no dyrker mikrogrønt i hydrosystemer.

De ansetter tidligere rusavhengige for å hindre tilbakefall til rus.

Fri 13 Aug 2021

Intervju: Partnership for Change

Partnership for Change er en norsk ideell organisasjon.

De jobber for å sikre økonomisk uavhengighet for kvinner og ungdom.

Fri 06 Aug 2021

Intervju: Fontenehus Norge

Fontenehus Norge hjelper mennesker som sliter psykisk til å integrere seg i arbeids- og samfunnsliv.

Et arbeidsfellesskap som bygger selvtillit og skaper muligheter. (Foto: Erica Heitmann)

Fri 30 Jul 2021

Intervju: Atlas Kompetanse AS

Atlas Kompetanse jobber for å forebygge utenforskap blant barn og unge.

Årets Game Changer i 2015.

Fri 23 Jul 2021

Intervju: Sykepleie på hjul

Sykepleie på hjul er en del av Fransiskushjelpen.

Et lavterskel helsetilbud til mennesker i Oslos rus- og/eller prostitusjonsmiljø.

Fri 09 Jul 2021

Intervju: Aurora Verksted SA

Aurora Verksted setter Mennesket i fokus.

Ingen kan alt, alle kan noe - og sammen får vi til det meste!

Fri 02 Jul 2021

Intervju: Abloom

Abloom bidrar til at unge med funksjonsnedsettelse blir verdsatt, sett og hørt.

Ingen skal oppleve utenforskap fordi de er født annerledes.

Fri 25 Jun 2021

Intervju: Barnas Plattform

Barnas Plattform vil gi foreldre økt og praktisk rettet foreldrekompetanse.

Sentralt er styrking av selvfølelse og selvtillit blant barn i samspill med sine foreldre.

Fri 18 Jun 2021

Intervju: Stiftelsen VI

Stiftelsen VI ønsker et meningsfylt og aktivt liv for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sammen skal VI inspirere og motivere!

Fri 11 Jun 2021

Intervju: Natteravnene

Natteravnene trygger gatebildet på kvelds- og nattetid.

Edrue voksnes tilstedeværelse virker nøytraliserende på vold og skadeverk.

Fri 04 Jun 2021

Intervju: UngInvest AIB

UngInvest AIB jobber med økt gjennomføring av videregående opplæring.

Samarbeidet med Kronprinsparets fond har vært av uvurderlig betydning.

Fri 28 May 2021

Intervju: SoCentral

SoCentral skaper nye løsninger som kan endre samfunnet.

De samarbeider med alle som vil utvikle et mer bærekraftig samfunn.

Fri 21 May 2021

Intervju: Guttas Campus AS

Guttas Campus hjelper ungdom med selvmestring.

De skaper banebrytende resultater for gutter med faglige utfordringer.

Fri 14 May 2021

Intervju: Lifeness AS

Lifeness - årets sosiale entreprenør 2020!

Bidrar til bedre behandling og økt livskvalitet ved hjelp av skyteknologi.

Fri 07 May 2021

Intervju: Stiftelsen Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre bidrar til #EtVanligLiv

Alle eldre skal ha mulighet til å få en bedre hverdag. (foto:Øivind Arvola) Rullatorløpet på Bergsodden sykehjem i Harstad.

Fri 30 Apr 2021