To personer med ryggen til

Vi er en interesseorganisasjon for sosialt entreprenørskap, med et formål om å gi alle muligheter for "et vanlig liv".

Hva er "et vanlig liv"?

Et vanlig liv kan bety mye – alt ettersom hvem det er som tolker dette utsagnet.

Å skrape is av bilvinduet en onsdag morgen i januar, er for mange en helt vanlig ting å gjøre. For noen er dette en banebrytende hendelse, fordi det er det ultimate eksemplet på det å gjøre noe dagligdags og vanlig – og dette er noe de har savnet.

For noen handler det om å gå på skole, men fordi skolesystemet er slik det er, så har det medført en motstand. En motstand som kanskje kunne ha vært unngått. Til å begynne med var det forbundet med glede å skulle sette seg ned ved en pult og lære. Men denne gleden forsvant da systemet ikke klarte å bygge oppunder denne gleden. Gleden ble til motstand, og til en hverdag der magen knyter seg når det snakkes om skole.

For mange handler det om å gå på jobb, og vite at kompetansen og kunnskapen deres blitt satt pris på. Så kommer de til et nytt land hvor søknaden ikke når opp. Hvor navnet deres ikke blir oppfattet som vanlig, og dermed faller de utenfor.

Andre har kanskje havnet på skråplanet i ung alder, grunnet forskjellige årsaker i hjemmet eller livet for øvrig. Mange av disse er kanskje på vei mot et vanlig liv, et liv uten rusmidler og dårlige minner, men trenger litt drahjelp for å komme helt i mål.

Intervjuer

FACEBOOK